Orð sem bara vefhönnuðir nota

Deila grein
Orð sem bara vefhönnuðir nota

Hönnunarheimurinn á mörg orð sem lýsa flóknum og sérstökum hugtökum. Vefhönnuðir eru ekki undanskildir þessari tilhneigingu og því ákváðum við að taka saman sum af okkar mikilvægustu orðum og útskýra merkingu þeirra.

Vilt þú hönnun sem
nær árangri?

Hafa samband

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Wireframe – Vírlíkan

Vírlíkan er vinnsluskjal sem er hægt að lýsa sem beinagrindaf vefsíðu. Vírlíkan sýnir þá hvar myndir, texti og takkar munu birtast, oftmeð línum, litum og útskýringartexta. Hugmyndin er að sýna uppbyggingu síðunnarog efnistök áður en ráðist er í hönnun á mynd og textaefni.

User persona – Notendapersóna

Notendapersónur eru skapaðar út frá rannsóknum á markhópivefsíðunnar og eru „talsmenn“ ákveðinna markhópa. Tilgangurinn er að skilgreinanotendur vefsíðunnar af ákveðinni nákvæmni og miða notendaflæði og upplifun útfrá þeim. Með notendapersónum setjum við okkur betur í spor notandans ogtryggjum að við sköpum upplifun sem hentar hans þörfum.

User flow – Notendaflæði

Notendaflæði er eitt af fyrstu skrefum vefhönnunar þar semhönnuður teiknar upp sögu notandans frá því að hann kemur inn á vefsíðuna ogþangað til hann klárar markmið sitt. Í notendaflæðið teiknum við bæðiupplýsingar sem notandinn sér og ákvarðanir sem notandinn tekur út fráþeim. 

Kerning – Stafþjöppun

‍Stafþjöppun lýsir bilinu á milli stafa í hönnuðu efni.Bilið á milli stafanna er gríðarlega mikilvægt fyrir læsileika texta ogsamhljóm.

White space – autt svæði

‍Autt svæði er ekki ónýtt svæði. Það er hluti hönnunar semer jafn mikilvægur og grafík en hlutverk auða svæðisins er að gefa grafíkinniandrými og beina auganu að því sem er mikilvægt. 

Copy – Texti

‍Copy er almennt notað yfir texta sem er notaður í hönnun,hvort sem er í vefhönnun eða auglýsingum. Það eru til margar undirtegundirtexta sem hver hefur sínu hlutverki að gegna.

Microcopy – Smátexti

‍Smátexti er stuttur texti í viðmóti sem leiðbeinirnotandanum og segir honum hvað hann skuli gera. Dæmi um slíkan texta er „áfram“eða „ganga frá pöntun“ í vefverslun, smákökutilkynningar eða lýsingar ávöruflokkum.

Breadcrumb – Brauðmolaslóð

‍Í vefhönnun er brauðmolaslóð hagnýt leið til að sýnanotandanum hvar hann er og hvernig hann komst þangað. Í sinni einföldustu mynder þetta myndræn lýsing á því hvar núverandi undirsíða á heima og í hvaðaflokki hún er auk þess sem hún einfaldar notandanum að komast um síðuna.

Visual hierarchy – Sjónrænt skynveldi

Sjónrænt skynveldi lýsir skynjuðu stigveldi eininga vefsíðu.Með öðrum orðum, hvaða hlutum notandinn tekur eftir, hvað hann álítur veramikilvægast og hvernig hann leitar að upplýsingum. Hönnuðir nota sjónræneinkenni til að túlka mikilvægi og leiðbeinir þannig  notandanum orðlaustí réttan farveg. Án skýrs skynveldis verður notandinn villturi og leitar ákaftað helstu upplýsingum.

Helstu verkfæri til að skapa skynveldi er stærð, litir,andstæður, jöfnun, endurtekning, nálægð, autt svæði, áferð og stíll.

Hover – Sveima

Að sveima lýsir því þegar músarbendill fer yfir eitthvað. Ívefhönnun á sér oftast eitthvað stað þegar sveimað er yfir takka eða hluti semhægt er að smella á til að sýna notandanum hvaða aðgerðir eru í boði.

Responsive design – Skalanleg vefhönnun

Skalanleg vefhönnun bregst við stærð skjásins sem vefsíðanbirtist á. Skalanleikinn tryggir að vefsíðan sé jafn skýr á farsímaskjá ogtölvuskjá. 

UX – Notendaupplifun

Allar aðgerðir, hvort sem það er að opna dyr eða kveikja átölvu, eru notendaupplifun, s.s. upplifun þín sem notandi hlutarins. Ívefhönnun er áhersla á að notendaupplifun sé snurðulaus og einföld og á það aðhámarka upplifun notandans í nafni þess að hvetja hann til viðskipta. 

UI – Viðmót

Viðmót er það sem margir notendur túlka sem hina eiginleguvefsíðu, þ.e. samblanda af texta, tökkum, myndrænu efni og skilaboðum. Viðmóter hannað til að gera notendanum kleift að ná markmiði sínu á vefsíðunni.

Eru einhver orð sem þú skilur ekki?

Hafa samband

Lesa meira?